Pidetäänkö Mäntsälänjokea likaviemärinä?

Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt 27.11.2012 Tenho Vilanderin jättämän kuntalaisaloitteen Mäntsälänjoen tilan parantamisesta niin, että Mäntsälän Veden likavesi johdettaisiin joen sijasta Viikin puhdistuslaitokseen ja sieltä meriviemäriin. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 208 joen varrella tai vaikutuspiirissä asuvaa kuntalaista. Minäkin allekirjoitin tuo aloitteen.

Lautakunta pyysi ja sai Mäntsälän Vedeltä vastineen aloitteen sisältämistä moitteista Mäntsälänjoen veden laadun suhteen. Lautakunta on käsitellyt vastineen ja pitänyt sitä perusteellisena ja riittävänä. Vain lautakunnan jäsen Tapio Laaksonen (sd) oli eri mieltä ”perusteellisuudesta ja riittävyydestä” ja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Luettuani Mäntsälän Veden raportin, on pakko olla Laaksosen kanssa samaa mieltä. Raportissa on ainakin kolme kohtaa, jotka nostattavat kulmakarvoja.

1) Mäntsälän Vesi on tehnyt vertailevan laskelman siitä, mitä meriviemärivaihtoehto maksaisi nykyjärjestelemään verrattuna. Se on käyttänyt työn pohjana vuonna 1990 (!) tehtyä laskelmaa investointikustannuksista. Vaikka luvut ovatkin ideksitarkistettuja, on pakko ihmetellä miksi käytetään yli 20 vuoden ikäiseen maanrakennustekniikkaan perustuvia laskelmia? Tässä ajassa esim. putkilinjan rakentamiseen liittyvä kallein yksittäinen työvaihe, teiden ja muiden väylien alittamisen tekniikka on kehittynyt huimasti.
Olisiko syytä ajanmukaistaa laskelmia näiltä osin?

2) Toinen selvityksen perusolettama on vielä kummallisempi: Meriviemärivaihtoehdon kustannukset on laskettu lähtien siitä, että rakennettavaan putkeen ohjattaisiin Mäntsälän Veden jo kertaalleen puhdistama jätevesi, jolloin uuden putken kustannukset tulisivat nykyisten päälle! Näin vaihtoehto saadaan näyttämään todella kallilta. Ja mitä järkeä siinä olisi? Maallikkonakin käsitän, että Viikkiin tulisi ohjata puhdistettavaksi puhdistamaton jätevesi, kuten mm. Pornaisten ja Mustijoen vesiosuuskunnat jo tekevät. Tämä tietenkin tarkoittaisi Mäntsälän Veden puhdistamon alasajoa jollakin aikavälillä, mikä olisi kuitenkin pieni hinta siitä, että mäntsäläläiset saisivat nauttia puhtaammasta joesta. Kirjoitin ”puhtaammasta”, koska Mäntsälän Vesi ei toki ole ainoa jokea likaava taho. Kunta on ollut hajakuormittajien kuriin laittamisessa liiankin pitkämielinen.

3) Yllättävin asia Mäntsälän Veden vastineessa on se, ettei siinä mainita sanaakaan ylijuoksutuksista (jäteveden laskemisesta jokeen puhdistamattomana silloin, kun laitos toimii kapasiteettinsa rajoilla). Päästöjä tarkkailevan FCG:n (Finish Consulting Group) mukaan pelkästaan joulukuun 2011 ja toukokuun 2012 välisen vajaan puolen vuoden aikana jokeen ohijuoksutettiin lähes 20.000 kuutiometriä puhdistamatonta jätevettä! Ajanjaksoon sisältyy kolme vajaan viikon mittaista jaksoa, joiden aikana keskimäärin kolmannes tulevasta jätevedestä laskettiin suoraan jokeen. Jokainen käsittää, mitä se merkitsee joelle ja sen varrella asuville kuntalaisille.

Uudenmaan ELY -keskus käsittelee Mäntsälän Veden uutta ympäristölupaa ensi vuonna. Hakemus on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä. Voisi kuvitella, että ELY -keskuksilla olisi Talvivaara -infernon jälkeen tarve huolehtia siitä, että virtaaviin vesiin laskettavien jätevesien lupaehdot ovat todella tiukat. Vähintään niin tiukat, ettei esim. nykyinen kaltainen, ajoittainen käsittelemättömän jäteveden laskeminen jokeen olisi sallittua missään olosuhteissa.

On inhimillisesti ymmärrettävää, ettei Mäntsälän Vesi selvityksessään tuo esiin vaihtoehtoja, jotka kyseenalaistaisivat sen oman toiminnan jatkuvuuden. Vaikka laitoksen vedenpuhdistustoiminta jollakin aikavälillä lakkaisikin,  jää laitokselle edelleen runsaasti hallinnoitavaa ja hoidettavaa vesi- ja viemäriverkoston rakentamisessa, ylläpidossa ja huollossa. Työt eivät sillä saralla tule loppumaan.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *