Avainsana-arkisto: politiikka

Puhun niin totta kun osaan... .

Ylen toi­mit­taja Marja San­nikka oli valin­nut uuden ohjel­ma­sar­jansa aloi­tus­osan tee­maksi - ei enem­pää eikä vähem­pää - kuin totuu­den. Ohjel­ma­sarja sai run­saasti kana­van sisäistä ennak­ko­puf­fausta ja herätti odo­tuk­sia haas­ta­van aiheensa takia. Suu­rin osa odo­tuk­sista tuli lunas­te­tuksi. Siis: Miksi polii­ti­kot valeh­te­le­vat? Miksi … Lue lop­puun

Kategoriat: Media, Yleinen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Puolue, joka ei osannut valehdella”

Mitä tapah­tuisi, jos poliit­ti­set puo­lu­eemme jon­kin­lai­sen ulkoa­va­ruu­del­li­sen ener­gia­pur­kauk­sen joh­dosta yht’äkkiä ker­toi­si­vat rehel­li­sesti itses­tään ja kan­nat­ta­jis­taan? RKP ker­toisi, että “javisst, me ollaan se kie­li­puo­lue, jonka kan­nat­ta­jien jou­kossa täällä Eirassa ja Kulos­aa­ressa on suu­rin osa maan super­rik­kaista. Ja ihan kai­kil­la­han meillä on … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Avainsanoina , | Jätä kommentti