Avainsana-arkisto: Juha Mäenpää

Itse itseään tuomitsemassa...

Ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka ottaa keväällä ilmes­ty­neessä kir­jas­saan ”Oikeus­val­tion puo­lesta” kan­taa mm. edus­kun­nassa näh­tyyn oikeus­käy­tön häpeäl­li­seen näy­tök­seen, jossa perus­suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­jat mää­rä­vä­hem­mis­töl­lään esti­vät puo­lue­to­ve­rinsa jou­tu­mi­sen syy­te­har­kin­taan edus­kun­nassa pitä­mänsä ns. vie­ras­laji -puheensa joh­dosta. Ylen kir­jasta teke­mässä artik­ke­lissa  Jonkka lausuu mm. näin: ”Minusta on … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Avainsanoina | Jätä kommentti