Avainsana-arkisto: arvovalintavaikuttaminen

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan. Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

HS on Björn Wahlroosin aatteille kotoisa ympäristö

Björn Wahl­roo­sin haas­tat­telu Hesa­rissa (120212) on aina odo­tettu tapaus. Nyt lehti jul­kai­see yhdestä ja samasta haas­tat­te­lu­ma­te­ri­aa­lista 3 eri edi­toin­tia. Pape­ri­leh­dessä juttu otsi­koi­daan: “Björn Wahl­roos suo­mii Halosta”, Digi­leh­dessä otsi­koksi on nos­tettu tren­di­käs “Kapi­ta­lis­tin muo­to­kuva” ja leh­den net­ti­si­vus­tolla haas­ta­tel­ta­van otsik­ko­si­tee­raus kuu­luu: “Suo­ma­lai­nen yhteis­kunta … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Journalistit Idols -raatina

Kuka Suo­messa nyky­ään arvioi media­väen työn jäl­keä, moraa­lia ja vai­kut­ti­mia? Ei aina­kaan kol­leega, joka ei tun­ne­tusti kave­rin sil­mää noki. Vaikka meillä Suo­messa on ylei­sesti ottaen toi­min­ta­mo­raa­lil­taan terve leh­distö, niin siitä huo­li­matta sil­mään pis­tää tämä: Osa toi­mit­ta­jista ottaa itsel­leen kenen­kään pyy­tä­mättä erään­lai­sen … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti