Avainsana-arkisto: Antti Rinne

Uutismedia politiikan tekijänä

Antti Rinne (Sdp) jul­kisti vap­puna esi­tyk­sen pie­nim­pien alle 1400€/kk eläk­kei­den korot­ta­mi­sesta sata­sella muu­ta­man vuo­den kuluessa. Mediassa on ollut useita jut­tuja, joissa elä­ke­läi­set ker­to­vat jou­tu­vansa valit­se­maan ruoan ja lääk­kei­den osta­mi­sen välillä. Rahat koro­tuk­seen Rinne löy­täisi laa­jasta vero­poh­jan uudis­tuk­sesta, jossa mm. sää­tiö­muo­toi­set … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Kommentti, jota hs.fi ei julkaissut

Olen sil­loin täl­löin mitan­nut Hel­sin­gin Sano­mien verk­ko­ver­sion mode­roin­nin läpäi­se­vyyttä kri­ti­soi­malla kir­joit­ta­vien toi­mit­ta­jien tuo­tok­sia. Tänään 15.5 leh­den pää­kir­joit­ta­jis­toon lukeu­tuva Juha Akka­nen oli kir­joit­ta­nut avii­siin pää­kir­joi­tuk­sen otsi­kolla “Viisi syytä, miksi dema­rit ovat menossa oppo­si­tioon”. Pidin jut­tua paitsi asen­teel­li­sena, myös poliit­ti­sen jour­na­lis­min neut­raa­liu­den … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Antti Rinne avaa SDP:n linjakeskustelun

Antti Rin­teen 1.2. jul­kis­tama pää­tös läh­teä SDP:n pj -kisaan on sekä odo­tettu että ter­ve­tul­lut. Kisaan läh­de­tään ”puo­lu­een linja” edellä, mikä on aivan oikein. Jutta Urpi­lai­sen toi­minta val­tion­va­rain­mi­nis­te­rinä on ollut esi­mer­kil­listä maan talous­his­to­rian yhdellä sen hei­koim­mista jak­soista. Ongelma on ollut siinä, että … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti