Goebbelsin oppeja ammentamassa


”Pro­pa­ganda pitää suun­nata mas­soille ja sen tulee olla ­sävyl­tään kan­san­omaista ja vas­tata älyl­li­seltä tasol­taan vastaanotta­jista yksinkertaisimpia”

Yo.  ohje löy­tyy Adolf Hit­le­rin teok­sesta ”Tais­te­luni”. Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een EU-vaalikampanja sisäl­tää videoita, joissa tuota ohjetta nou­da­te­taan pil­kun­tar­kasti.
Juuri nyt puo­lu­een agi­taat­to­rit koet­ta­vat tun­kea kaik­kiin mah­dol­li­siin fb-keskusteluryhmiin link­kiä ”Dys­to­pia” -nimi­seen vaa­li­vi­deoon, joka löy­tyy tuolla nimellä Youtubesta.

Hyvällä ammat­ti­tai­dolla lyhy­te­lo­ku­van muo­toon laa­dittu video sisäl­tää mm. seu­raa­via koh­tauk­sia:
Aseis­te­tut liit­to­val­tion polii­sit ryn­nä­köi­vät sau­naansa läm­mit­tä­vän suo­ma­lai­sen hete­ro­mie­hen, joka polt­taa kiu­kaas­saan puuta. Mies rau­doi­te­taan ja vie­dään pois. Muita pai­na­jai­sia ovat mm. herää­mi­nen Suo­meen, jossa Islam on val­tio­nus­konto, herää­mi­nen mie­hen vie­reltä koska EU on kiel­tä­nyt hete­ro­suh­teet... .

Ja sitä rataa.
Jos­sa­kin toi­sessa vii­te­ke­hyk­sessä elo­kuva toi­misi jon­kin­lai­sena huu­mo­riplä­jäyk­senä, mutta tästä Perus­suo­ma­lais­ten kam­pan­jasta on huu­mori kau­kana. 

Kan­sa­lai­sia pelo­tel­laan ammat­ti­tai­dolla val­mis­te­tulla, äärim­mäi­siä yksin­ker­tais­tuk­sia ja suo­ra­nai­sia val­heita sisäl­tä­vällä pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lilla äänes­tä­mään nat­siyh­teyk­sis­tään tun­net­tua puoluetta.

Oli­siko suo­ma­lai­sen sivis­ty­neis­tön aika herätä näke­mään, mitä sil­miemme edessä tapah­tuu? 

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): EU, Kotimaa, Yleinen Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *