PALKKAVEROTUKSEN ULKOISTAMISTA

Mediamme vero­kes­kus­telu on sen ver­ran kor­rup­toi­tu­nutta, että tar­vi­taan tam­pe­re­lai­nen talous­pro­fes­sori totea­maan perus­asiat. Meillä on päi­vi­telty pit­kään sitä, miksi yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto näyt­tää lää­kä­rei­den kes­kuu­dessa ole­van parempi pal­kan­mak­saja kuin julkinen.

Seli­tys on Tam­pe­reen Yli­opis­ton talous­pro­fes­sori Matti Tuo­ma­lan mukaan yksin­ker­tai­nen: Yri­tyk­sissä on vuo­den 1993 vero­uu­dis­tuk­sen jäl­keen voitu lail­li­sesti mak­saa palk­koja pää­oma­tu­loina. Ja, kuten tie­dämme, pää­oma­tu­lo­ve­ro­tus ei ole progres­sii­vista, kuten palk­ka­vero.  Tai no, onhan se: Pää­oma­tu­loista mak­se­taan 50 000 euroon saakka 30 % veroa ja ylit­tä­vältä osalta 32 %.
Huima progres­sio, vai mitä?

On käsit­tä­mä­töntä, miten eriar­voi­sesti palkka- ja pää­oma­tu­loja vero­te­taan. Ja sit­ten häm­mäs­tel­lään sil­mät pyö­reinä, että miksi se jul­ki­nen ter­vey­den­huolto tulee noin pal­jon yksi­tyistä kal­liim­maksi. Vas­taus: Siksi, että yksi­tyi­sellä puo­lella veron­kierto on lail­lista, kun taas jul­ki­nen puoli pidät­tää verot tau­lu­koi­den mukaan.

Tässä olisi dema­reil­le­kin ihan oikea vaa­li­teema kalas­tus­mak­su­jen tilalle.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Talous Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin PALKKAVEROTUKSEN ULKOISTAMISTA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *