Puutu, välitä, sano mitä ajattelet!

Jari Ehrn­root­hin kir­joi­tus Hesa­rin vie­ras­ky­näi­li­jänä la 25.10. kiteyt­tää erin­omai­sesti ne viha­ri­kos­ten syn­ty­me­ka­nis­min ydin­koh­dat, joista Suo­messa juuri nyt pitäisi kes­kus­tella. Asia kie­ty­tyy seu­raa­vassa kap­pa­lessa:
“Suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan ja tie­to­yh­teis­kun­nan haaste onkin siinä, että se van­noo yhtei­söl­li­syy­den ja var­hai­sen puut­tu­mi­sen nimiin, mutta nojaa sel­lai­seen yksi­tyi­syy­den kun­nioi­tuk­seen, joka ei katso päin ja tule lähelle, vaan kään­tää sel­känsä ja antaa tilaa.”

Minusta Suo­messa tar­vit­tai­siin laa­ja­mit­tai­nen val­ta­kun­nal­li­nen kam­panja, jonka sanoma olisi se, että kenel­lä­kään ei ole oikeutta olla koh­te­liai­suus­syistä notee­raa­matta Ehrn­root­hin kuvaa­mia arkie­lä­mässä koh­taa­miamme vihaa, kat­ke­rut­taa ja kos­ton­ha­lua syn­nyt­tä­viä käyt­täy­ty­mis­mal­leja. Kuin vie­ras­ky­nän piir­tä­mänä pis­teenä iin päälle saman päi­vän Hesari ker­toi Oulun per­he­sur­maan liit­tyen, että sur­mattu äiti oli puhu­nut työ­to­ve­reil­leen mie­hensä uhan­neen tap­paa per­heensä sekä itsensä. Työ­to­ve­rit eivät ker­to­neet äidin puheista kenellekään.Siis: Puutu, välitä ja sano mitä ajat­te­let! Vaikka aina­kin aluksi tuli­si­kin lunta tupaan.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *