Voitsä olla?

“Voitsä olla?”, kysy­vät kou­lu­lai­set kave­reil­taan vii­mei­sen oppi­tun­nun jäl­keen. Samaa saa­vat kun­nat kysellä toi­sil­taan nyt, kun nk. kun­ta­kri­tee­rit ovat selvillä.

Hesa­rin verk­ko­si­vuille ilmes­tyi tänään hauska Kun­nan­luoja -peli, jolla voi yhdis­tellä uusi­maa­lai­sia kun­tia ja tut­kia lop­pu­tu­losta hal­li­tuk­sen aset­ta­mien kun­ta­kri­tee­rien näkökulmasta.

Mie­len­kiin­toi­nen havainto on Mänt­sä­län koh­dalla se, että kun­ta­kri­tee­rien aset­ta­mien mini­mie­del­ly­tys­ten (yli 20.000 asu­kasta, alle 20 % elä­ke­läi­siä ja vähin­tään 80% työ­paik­kao­ma­va­rai­suus) näkö­kul­masta kat­sot­tuna Mänt­sälä voisi tehdä hyväk­syt­tä­vän kun­ta­lii­tok­sen vain Hel­sin­gin, Van­taan tai Espoon kanssa… .

Leik­ki­mie­li­syy­des­tään huo­li­matta pelin avulla on helppo todeta eri kom­bi­naa­tioi­den lop­pu­tu­los kri­tee­rien näkö­kul­masta. Puh­taasti nii­den valossa Mänt­sä­län tavoi­tel­luin kump­pani on Hyvin­kää. Sii­hen kun vielä lisä­tään Kark­kila, ollaan jo mel­kein mini­mi­kri­tee­rien kynnyksellä.

Täl­lai­sen yhdis­ty­mi­sen rea­lismi onkin sit­ten toi­nen juttu.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Arkisto Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *