PERSUT RYSÄN PÄÄLTÄ

Jos­ta­kin syystä hei­nä­kuussa 2020 kotinsa ovella pahoin­pi­delty perus­suo­ma­lai­nen eduskunta-avustaja Pekka Kataja antoi pahoin­pi­te­lyn jäl­keen lausun­non, missä kuvaili hak­kaa­ji­aan ”ara­bia­lai­sen näköi­siksi”

Tästä alkoi tapah­tu­ma­sarja, joka läpi­va­laisi Perus­uo­ma­lai­sen puo­lu­een poliit­ti­sen agi­taa­tion val­heel­li­suu­den.

Per­su­meppi Laura Huh­ta­saari kii­rehti tuo­reel­taan kut­su­maan twit­te­rissä tapah­tu­nutta ”rasis­ti­seksi ja poliit­ti­seksi hyök­käyk­seksi”.

Puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män pj Ville Tavio twiit­tasi:
”ulko­maa­lais­taus­tai­nen mies­kak­sikko oli arvaa­matta kotio­velle tul­len ryös­tä­nyt ja pahoin­pi­del­lyt sai­raa­la­kun­toon PS:n Keski-Suomen vaa­li­pääl­likkö Pekka Kata­jan, jonka tie­si­vät perussuomalaiseksi”

Puo­lu­een puheen­joh­taja Jussi Halla-aho ja sih­teeri Simo Grön­roos:
”Yhteen puo­lu­ee­seen koh­dis­tuva jat­kuva demo­ni­sointi ja hys­te­rian liet­so­mi­nen voi­vat joh­taa väki­val­taan ja luoda ilma­pii­riä, jossa kysei­sen puo­lu­een edus­ta­jien koe­taan ole­van lain­suo­jat­to­mia ja vapaata riistaa”

Tämä kaikki siis ennen­kuin teki­jät nyt on nimiä myö­ten pal­jas­tettu, nimet jul­kis­tettu ja todettu sekä supi­suo­ma­lai­siksi että oman puo­lu­een lähi­pii­riin kuu­lu­viksi.

Yksi­kään val­heita suol­ta­nut tai tuo­mioita etu­kä­teen jaka­nut perus­suo­ma­lai­nen ei ole pahoi­tel­lut lausun­to­jaan, anteek­si­pyy­tä­mi­sestä puhumattakaan!

Perus­uo­ma­lai­sella puo­lu­eella on Halla-ahon kau­della ollut yhteyk­sia vii­teen Suo­messa toi­mi­vaan ääri­jär­jes­töön:
Suo­men Sisu, Sol­diers of Odin, Rajat kiinni -liike ja Suomi ensin -liike. (HS 20.9.2016).

Kun nyt siis on sel­vin­nyt, että omat koi­rat puri­vat, pal­jas­tui totuutta mani­pu­loiva per­su­re­to­riikka kai­kessa alastomuudessaan.

Räh­mäl­lään - ja rysän päältä!

Suo­men vas­ta­rin­ta­liik­keen kan­nat­ta­jat osoit­ti­vat mieltä Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man edus­talla lau­an­taina 10.9.2016. Samassa mie­le­no­soi­tuk­sessa SVL’n mie­le­no­soit­taja Jesse Tor­niai­nen kaa­toi hyp­py­pot­kulla tapah­tu­maa seu­ran­neen Jimi Kart­tusen.
Tekijä sai teos­taan 2 v 3 kk van­keutta.
Kart­tu­nen kuoli myö­hem­min kaa­tu­mi­sesta saa­miinsa vam­moi­hin. KUVA: HS/LEHTIKUVA
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *