JOURNALISTISTA ARVOVALINTAVAIKUTTAMISTA YLE-VEROLLA?

En muista aikoi­hin näh­neeni Yle TV1’n uutis­lä­he­tyk­sessa yhtä räi­keää puo­lu­eel­li­suuta kuin Pirjo Auvi­sen haas­tat­te­lema, kokoama ja toi­mit­tama yli 6 minuu­tin pitui­nen oppo­si­tion kriit­tis­ten koro­na­nä­ke­mys­ten esit­tely per­jan­taina 22.5 klo 20.30.
Kaik­kien nel­jän oppo­si­tio­puo­lu­een puheen­joh­ta­jat sai­vat esit­tää perus­te­le­mat­to­mat kri­tiik­kinsä ilman ensim­mäis­tä­kään tar­ken­ta­vaa kysymystä.

Jussi Halla-aho
(Ps) syytti hal­li­tusta ”sokeasta uskosta THL’ään” ja laumaim­mu­ni­teetti -stra­te­gian soveltamisesta.
Liike-Nyt’in pj Har­ki­mon kri­tii­kin vää­rin anne­tusta yri­tys­tuesta toi­mit­taja luki insert­tiin var­muu­den vuoksi ensin itse, ennen­kuin antoi Har­ki­mon sanoa asian toistamiseen.
Pj Pet­teri Orpo (Kok) sai syyt­tää hal­li­tusta ”mil­jar­dien” sum­mit­tai­sesta syy­tä­mi­sestä tukiin, ja pääsi anta­maan moneen ker­taan kuul­lut hyvät neu­vonsa mas­kien käy­tön vah­vasta suo­sit­ta­mi­sesta, alu­eel­lis­ten rajoi­tus­ten käyt­töö­no­tosta, tes­taa­mi­sesta jne.
Sari Essai­jah (Kd) sai todeta hal­li­tuk­sen lin­jan ”sel­keästi muut­tu­neen” (oppo­si­tion kri­tii­kin ansiosta...?) viruk­sen tukah­dut­ta­mi­sen suuntaan.

Ainut­ta­kaan hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jaa ei haas­ta­teltu!
Eikä edes kri­tii­ki­tön oppo­si­tion edus­ta­jien haas­tat­te­le­mi­nen riit­tä­nyt:
Toi­mit­taja Auvi­sen omat juonto-osuudet ennen, välissä ja ohjel­man jäl­keen edus­ti­vat samaa oppo­si­tiota tuke­vaa avoi­men kriit­tistä agendaa.


Hyvä Yle
, tämä ei enää ole uutis­vä­li­tystä, tämä on Yle-verolla rahoi­tet­tua avointa oppo­si­tio­po­li­ti­koin­tia!
Kai­ken kuk­ku­raksi tämä tapah­tuu tilan­teessa, missä kai­killa mit­ta­reilla mitat­tuna ja kan­sain­vä­li­sesti ver­tail­tuna Suo­men hal­li­tus on hoi­ta­nut pan­de­mian tähän saakka esimerkillisesti.
Jou­tuu kysy­mään, mitä Suo­men nykyi­sessä mediail­mas­tossa oli­si­kaan tapah­tu­nut, jos meillä men­täi­siin län­si­naa­pu­rimme luvuilla!

Kan­nat­taa kuun­nella itse!
 1’16” alkaen https://areena.yle.fi/1-50338598#autoplay=true
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media, Politiikka. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *