Koska olisi sopiva hetki... ?

Edus­kun­nan oppo­si­tion tilanne on haas­tava. Pää­mi­nis­teri Sanna Marin, hänen hal­li­tuk­sensa sekä tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö naut­ti­vat suo­ma­lais­ten yli­voi­mai­sen enem­mis­tön luot­ta­musta tavasta, millä Korona -krii­siä tähän men­nessä on hoi­dettu.
Luot­ta­mus näkyy myös kannatusmittauksissa.

Oppo­si­tion on nyt kui­ten­kin oltava var­pail­laan tun­nus­tel­lak­seen sopi­vaa het­keä sille, että hal­li­tusta voisi alkaa kor­ven­taa madon­lu­vuilla Koro­nan talous­vai­ku­tuk­sista.
Liian ärhä­kät vaa­ti­muk­set liian pian saat­tai­si­vat luoda oppo­si­tiosta epäem­paat­tista vai­ku­tel­maa.
Mutta tes­ti­pal­loja voi jo varo­vasti viskellä.

Ylen pää­uu­tis­lä­he­tyk­sessä la 4.4 puheen­joh­taja Jussi Halla-aho (PS) esitti, ettei hal­li­tuk­sen lupaa­mia työllisyys- ja ilmas­to­po­liit­ti­sia tavoit­teita pys­tytä uudessa tilan­teessa toteuttamaan.

Pet­teri Orpo (Kok) sanoi talou­den poh­jan koro­nan vuoksi romah­ta­neen, mutta myönsi ettei syn­ty­vän rahoi­tus­va­jeen kor­vaa­mi­seen ole tässä tilan­teessa muuta mah­dol­li­suutta kuin vel­ka­raha. Mutta heti sen jäl­keen tar­vi­taan Orpon mukaan “uudis­tuk­sia työ­mark­ki­noille, jul­ki­seen sek­to­riin, ter­veys­pal­ve­lui­hin ja vero­tuk­seen.”
Orpon perää­mien uudis­tus­ten laa­dusta ei liene epäselvyyksiä.

Poli­tii­kan raa­dol­li­suutta kuvaa se, että kes­kellä sodan­jäl­kei­sen his­to­riamme pahinta krii­siä oppo­si­tio vih­jaa, että yli­työl­lis­te­tyn hal­li­tuk­sen pitäisi ryh­tyä kir­joit­ta­maan uudel­leen hallitusohjelmaa!

Orpon ja Halla-ahon tilan­netta ei tule hel­pot­ta­maan sekään, että huh­ti­kuun aikana jul­kais­ta­vien kan­na­tus­mit­taus­ten suun­nasta jo on saatu hie­man esimakua.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Politiikka Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *