Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2020

Björn Wahlroos siteeraa itseään

Kun Björn Wahl­roos antaa Suo­messa TV-haastattelun, on maamme mark­ki­na­li­be­raali fun­da­ment­ti­loosi räh­mäl­lään, riip­pu­matta siitä mitä hän suus­taan pääs­tää. Ykkö­saa­mussa 25.1 Nal­lea haas­tat­teli toi­mit­taja Seija Vaa­her­kumpu. Haas­tat­te­lussa käsi­tel­tiin ajan­koh­taista työ­mark­ki­na­ti­lan­netta lako­nuh­ki­neen, ilmas­ton­muu­tosta ja kapi­ta­lis­min (väi­tet­tyä) krii­siä. Refe­roin tässä pel­käs­tään vii­me­mai­nit­tua. Useat mer­kit­tä­vät … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Talous | Jätä kommentti