Kuukausittainen arkisto:lokakuu 2013

Voidaanko hinta jättää kertomatta yrityssalaisuuteen vedoten?

Mänt­sä­län kun­nan­hal­li­tus päätti vasta maa­nan­tain (14.10.2013) tiu­kan val­tuus­to­kes­kus­te­lun jäl­keen siir­tää kun­nan omis­ta­man Mänt­sä­län Sähkö Oy:n Fen­no­voima -hank­keesta päät­tä­mi­sen val­tuus­tolle. Mistä val­tuusto aivan tar­kal­leen saa päät­tää, on vielä epä­sel­vää. Luin äsken uuti­sen Raa­se­po­rin kun­nan Fen­no­voima -hank­keesta luo­pu­mi­sesta. Por­voossa kau­pun­gin hal­li­tus päätti … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina | Jätä kommentti