Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2013

Sitoutumattomuus - painomusteeseen piirretty viiva...

Hesa­rin tuore vas­taava pää­toi­mit­taja Riikka Venä­läi­nen käsit­te­lee pää­kir­joi­tuk­ses­saan 21.6 sitou­tu­mat­to­muus -käsi­tettä erit­täin raik­kaalla ja tuo­reella tavalla. Mitään lähel­le­kään tämän kal­taista avausta en ole vas­taa­van pää­kir­joit­ta­jan kir­joit­ta­mana leh­destä löy­tä­nyt use­aan vuo­si­kym­me­neen - ja olen luke­nut Hesa­rini melko tar­kasti. Ylei­sin syy­tös leh­teä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti