Kuukausittainen arkisto:elokuu 2012

Inttävää journalismia

TV1:n A -tal­kissa kes­kus­tel­tiin tors­taina 30.8 Susanne Päi­vä­rin­nan emän­nöi­mänä juuri hal­li­tuk­sessa sopuun pää­ty­neestä van­hus­pal­ve­lu­laista. Hyvää ohjel­massa oli se, että vie­raiksi oli kut­suttu päät­tä­jien lisäksi myös kaksi ”asian­osaista”, lähi­hoi­taja Arja Ilo­mäki sekä van­huk­sen omai­nen Kaija-Leena Sinkko. Kum­pi­kin heistä olisi läm­pi­mästi kan­nat­ta­nut … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti