Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2012

Myös äänestäjät puoluekuri -logiikan piiriin?

Kir­joi­tan tätä vaa­li­päi­vän aamuna 22.1.2012. Noin 12 tun­nin kulut­tua tie­dämme, miten vaa­lissa kävi. Näitä vaa­leja voi­daan tar­kas­tella ensim­mäi­sinä todel­li­sina  gal­lup -vaa­leina, koska vaa­li­kam­pan­join­tia on kehys­tä­nyt vii­koit­tais­ten, lop­pusuo­ralla jopa päi­vit­täis­ten gal­lup -kyse­ly­jen esit­tely mediassa. Ehdok­kaat itse ovat kri­ti­soi­neet mediaa siitä, että … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Reaalitaloudesta illuusiotalouteen

Mark­ki­na­ta­lous­maissa siir­ryt­tiin 1970 -luvulla vähi­tel­len key­ne­si­läi­sestä talous­a­jat­te­lusta mone­ta­ris­ti­seen. Nyt, noin 40 vuotta myö­hem­min, meillä on käsis­sämme tilanne, missä ns. finans­si­ta­lou­desta on muo­dos­tu­nut omaa elä­mää elävä talou­den haara, joka on irral­laan reaa­li­ta­lou­desta. Kun reaa­li­ta­lou­dessa kaup­paa käy­dään työ­pa­nok­silla aikaan­saa­duilla käsin­kos­ke­tel­ta­villa tuot­teilla, pyö­rii … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Talous | Jätä kommentti