Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2011

Sanomalehti suomalaisen mielenmaiseman muokkaajana

Satun­nai­nen blo­gini vil­kai­sija on saat­ta­nut havaita, ettei syk­syn 2010 aikana juuri uusia kir­joi­tuk­sia ilmes­ty­nyt. Tämä joh­tui siitä, että ilmoit­tau­duin syys­kuussa Turun avoi­men yli­opis­ton media­tut­ki­muk­sen kurs­sille. Opis­kelu on ollut erit­täin kiin­nos­ta­vaa ja myös aikaa vaa­ti­vaa. Koska tämän blo­gini kir­joi­tuk­set myös sivua­vat … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Shit happens”. And flies...

  Hesari yllät­tää 12.2 Juha Sai­nion Mer­kin­töjä -pals­talla kir­joi­tuk­sella “Paska Iskee pot­ku­riin”. Yllät­tä­vää on se, että tämä mark­ki­na­li­be­ra­lis­min nimiin  van­nova lehti sal­lii näin­kin suo­ra­su­kaista mark­ki­na­ta­lou­den pyhyy­den arvos­te­lua sivuil­laan. Tosin se esi­te­tään kir­joit­ta­jan kuvalla varus­te­tussa kolum­nissa, jol­loin juttu menee enem­män kir­joit­ta­jan piik­kiin. Lisäksi Sai­nio … Lue lop­puun

Kategoriat: Talous | Jätä kommentti