Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2010

Obamanvihaajat

TV1 esitti to 28.1 melko puis­tat­ta­van ohjel­man USA:n ensim­mäi­sen väril­li­sen pre­si­den­tin herät­tä­mistä reak­tioista. Barack Obama on hal­lin­nut maata nyt lähes tasan vuoden.“No nig­ger should rule a white man” sanoi Klu Klux Kla­nin edus­taja kame­ralle ennen­kuin hänen edus­ta­mansa ryhmä suo­ritti ritu­aa­linsa, … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti