Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2008

Valhe - emävalhe - tilasto

Otsi­kon tapaan luon­neh­dit­tiin jos­kus tilas­toja tie­to­läh­teenä. Mitä Martti Ahti­saa­ren Nobe­lin käsit­te­lyyn Iltik­sessä ja Hesa­rissa tulee, niin otsik­koa voisi mukailla vaikka tyy­liin: Teko­pyhä - teko­py­hempi - Sanoma Oy. Niin tar­koi­tus­ha­kui­sesti asiaa on käsi­telty Oslon juh­lien kut­su­vie­ras­lis­tan kom­men­toin­nista saakka. Pre­si­dentti Halo­sen ja … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Windows - tämä aikuisen tamagotsi!

On täy­del­li­sen käsit­tä­mä­töntä, miten pal­jon aikaa ihmi­nen (mies) jou­tuu elä­mänsä aikana viet­tä­mään tie­to­ko­neen äärellä, jos jos­ta­kin syystä (= jokin vält­tä­mä­tön softa on ole­massa avain pc -ver­siona) on pakko käyt­tää Mic­ro­sof­tin Win­dows -käyt­tö­jär­jes­tel­mää. Tut­ki­muk­sista ilme­ne­vät luvut eivät mie­les­täni edes kerro koko … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti